Niet betalende klanten, een groter wordend probleem….

Niet betalende klanten, het lijkt een steeds meer voorkomend bedrijfsrisico te worden. Door hier juist mee om te gaan en de boel strak te houden, houdt u de meeste grip op ‘wanbetalers’. Uiteraard probeert u er eerst in goed overleg uit te komen maar als dat station gepasseerd is? Dan gaat de fase in van aanmanen.

Het is uitermate belangrijk om dat goed en accuraat te doen, anders heeft u straks nog geen poot om op te staan mocht het voor de rechter komen.

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Sindsdien moet een debiteur in gebreke worden gesteld middels de ‘14-dagenbrief/herinneringsbrief’ waarin u:

– Uw debiteur 14 dagen de tijd geeft om zonder extra kosten de openstaande factuur te voldoen.

– Precies aangeeft wat de incassokosten zijn als er desondanks niet wordt betaald (alleen verwijzen naar de   staffel van de WIK is niet voldoende).

Extra eisen aan de brief

Door een aantal recente gerechtelijke uitspraken worden aan deze aanmaning ofwel 14-dagenbrief extra eisen gesteld die wij middels deze berichtgeving bij u onder de aandacht willen brengen. Tevens verzoeken wij u om deze wijziging in uw aanmaning door te voeren.

De 14 dagen termijn gaat volgens de wet in op de dag na aanmaning. Voor de verzending wordt ook een dag gerekend waardoor er volgens de rechters naast genoemde 14 dagen termijn nog 2 extra dagen moeten worden gegund aan de schuldenaar. Dit betekent dat de termijn van veertien dagen aanvangt twee dagen na dagtekening van deze aanmaning.

Advies
Wij adviseren u de aanscherping van de gestelde termijn in uw aanmaning ofwel 14-dagenbrief op te nemen. Dit kunt u doen door in de brief aan te geven dat de 14 dagen termijn aanvangt 2 dagen na dagtekening van de aanmaning.

Wanneer niet de juiste aanmaning is verzonden, de juiste procedure niet is gevolgd en de zaak voor de rechter komt, is de kans aanwezig dat de incassokosten worden afgewezen. Het is dus zaak om deze brieven correct op te stellen en ook te bewaren om bij een eventuele gerechtelijke procedure in het geding te kunnen brengen.

Verschil tussen bedrijven en consumenten

Het is voor u goed om te weten dat de nieuwe wet altijd geldt als u zaken doet met consumenten. Doet u zaken met ondernemers, dan mag u in overleg met uw zakelijke klant afwijken van deze regeling. Dit moet dan wel vooraf schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. Pas deze dan ook hierop aan en wijs uw afnemers op de gewijzigde voorwaarden.

Dienstverlening House of Numbers

House of Numbers bood al debiteurenbeheer aan, maar gaat dit nu oppakken met een paar gerenommeerde incassobureaus. Hiermee bieden wij een extra contactmoment aan in vergelijking met een ‘normaal’ incassotraject. Na twee brieven in uw eigen logo, volgt er een brief met het logo van een van deze incassobureaus. Hiermee wordt de druk opgevoerd (70% betaald bij de eerste brief van een incassobureau) en behoudt u uw goede relatie met uw klant. Hierover zeer binnenkort meer.