Tegemoetkoming vaste laste (TVL)
Over dit onderwerp hebben wij u eerder geïnformeerd. De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL.

U vraagt de TVL aan via mijn.rvo.nl. Dit kan uiterlijk tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Als u DigiD gebruikt, moet u degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

NOW 2.0
De eerste NOW-regeling is met drie maanden verlengd, Vanaf 6 juli kan een tegemoetkoming voor de loonkosten over een periode van 4 maanden worden aangevraagd.
Ook over deze regeling hebben wij u geïnformeerd.

Houdt er rekening mee dan het aanvragen van de NOW 2.0 uiterlijk kan tot en met 31 augustus 2020.

Bijzonder uitstel loopt af: gespreid terugbetalen uitgestelde belasting

De belastingdienst stuurt of heeft u een (nieuwe) brief gestuurd, over het aflopen van het bijzondere uitstel van betaling. In deze brief wordt naast het beëindigde uitstel ook gewezen op de mogelijkheid om het uitstel te verlengen.

Heeft u hiervan al gebruik gemaakt of heeft u hulp nodig, wilt u zich dan melden.

Wordt niet gekozen voor verlening, dan hoeft de uitgestelde belasting niet direct en in één keer te worden terugbetaald. Het kabinet werkt momenteel een plan uit voor gespreide terugbetaling en maatwerk. Na de zomer volgt nadere informatie over het bijzondere uitstel en het betalingsvoorstel dat uw krijgt. Dit zal via de Belastingdienst bekendgemaakt worden.

Belastingdienst trekt btw-nummers van nihil-aangevers in

Heeft u minimaal 1 jaar op de btw-aangifte(n) ingevuld dat u niets heeft aan te geven. De Belastingdienst stuurt u dan een brief, waarin staat dat ervan wordt uitgegaan dat u uw onderneming heeft gestaakt en er dus geen economische activiteiten meer zijn.

De Belastingdienst kondigt vervolgens in deze brief aan hun btw-nummer te zullen intrekken. Heeft u uw onderneming niet gestaakt, dan moet u dit uiterlijk 1 september 2020 doorgeven aan de Belastingdienst/Nihilaangiften in Heerlen

Wij hopen u hiermee naar voldoening te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen of opmerkingen aarzelt u dan niet om even contact met ons op te nemen.