Fiscale voordelen voor ondernemers

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor belasting aftrek. De overheid heeft hiervoor diverse aftrekposten ingevoerd waar u gebruik van kunt maken. Voert u momenteel zelf uw administratie? Dan kan het zijn dat u heel veel fiscale voordelen misloopt. Daarom heeft House of Numbers voor u een aantal belangrijke aftrekposten op een rij gezet.

Urencriterium

U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • U besteedt als ondernemer 1.225 uren aan het feitelijk drijven van 1 of meer ondernemingen.
  Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan 1 of meer ondernemingen.
  Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde van 50%.

Deze besparing is afhankelijk van de winst maar kan flink oplopen naar meer dan duizenden euro’s. Belangrijk hierbij is dat er een goede urenregistratie wordt bijgehouden, zeker als er nog een baan naast bestaat.

De volgende werkzaamheden kunt u verwerken in uw urenregistratie:

 • Het opstarten van de onderneming (mits in het betreffende kalenderjaar)
 • Marketing en promotie
 • Boekhouding en administratie
 • Offertes, klantcontact en netwerken
 • Reistijd (incl. files)

Het komt er bijna op neer dat alle uren die u besteed aan het voeren van uw bedrijf meegerekend kunnen worden in uw urenregistratie.

BTW op kosten privé auto aftrekbaar, maar let op!

Maximaal 75% van de btw op je privé-auto is aftrekbaar

Gebruikt u uw privé-auto geregeld voor zakelijke ritten? Dan kunt u de kosten daarvan opvoeren in uw administratie, zodat u die bij de aangifte van de inkomstenbelasting af kunt trekken van de winst. Voor elke zakelijke kilometer mag u € 0,19 aftrekken. Maar denk ook aan de btw! De omzetbelasting die u betaalt aan benzine of onderhoud van uw privé-auto is voor een deel eveneens aftrekbaar (althans: als zogenaamde voorbelasting te verrekenen met de btw die u zelf moet afdragen). Houdt u een rittenadministratie bij, dan moet die aftrek in verhouding staan tot het aantal zakelijke kilometers. Als u het zakelijke gebruik niet kunt specificeren, dan mag u maximaal 75% van de btw verrekenen.

Er zit wel een dikke adder onder het gras. De Belastingdienst accepteert deze aftrek van btw alleen als u kunt aantonen dat de tankbeurt zakelijk is betaald. Heeft u het tanken met uw privé-bankpas afgerekend, dan wil de fiscus niets van de btw-aftrek weten. Je kunt immers geen zakelijke factuur tonen; op het tankbonnetje staat geen naam van uw bedrijf vermeld. De aftrek wordt wel geaccepteerd als u de benzine hebt afgerekend via uw zakelijke bankrekening of met een tankpas die op naam van uw bedrijf staat.

 

 

Kleine Ondernemersregeling KOR

Kleine ondernemers betalen minder omzetbelasting

Als u als beginnende praktijkhouder nog maar een paar cliënten hebt, dan maak u zich meestal nog niet zo druk over de inkomstenbelasting en de btw. Maar als uw praktijk gaat groeien, dan komt er onvermijdelijk een moment waarop u het niet meer als een leuke bijverdienste kunt beschouwen. U zult zich moeten melden bij de Kamer van Koophandel (nu ook voor vrije beroepen verplicht!) en u dient btw-aangifte doen.

Gelukkig is er voor deze omzetbelasting een overgangsregeling. Zogenaamde kleine ondernemers betalen minder btw of hoeven helemaal geen btw af te dragen. Als u minder dan € 1345 aan btw zou moeten betalen, dan blijft u onder de grens; u hoeft dan niets af te dragen. Zou u maximaal € 1883 moeten betalen, dan krijgt u een vermindering.

Hoe zit dat precies met die vermindering? Het makkelijkst is het als u onder de grens van € 1345 euro blijft. Alle btw die u zou moeten afdragen laat u eenvoudig onder de KOR-regeling vallen. Op het aangifteformulier is daar een invulhokje voor: rubriek 5d. Dan draagt u vervolgens geen btw af.

Let op: u moet over dit bedrag dan wel de gewone inkomstenbelasting betalen!

Zit u met het te betalen btw tussen € 1345 en € 1883 in, dan geldt er een ingewikkelde berekening. Neem het verschil tussen de af te dragen btw en € 1883 en vermenigvuldig de uitkomst met 2,5. De uitkomst van die som is de vermindering die u mag toepassen.

Rekenvoorbeeld: stel dat u 1500 euro aan btw zou moeten afdragen, dan is de vermindering
2,5 x (1883 – 1500) = 957,50. U draagt dan dus € 542,50 af. Ook in dit geval moet u over het bedrag van de vermindering later wel inkomstenbelasting betalen!

Betaalde btw aftrekken

Het lijkt voor een beginnende ondernemer misschien akelig om btw te moeten afdragen over de verdiensten, zeker als u nog niet zoveel klanten hebt, maar er zit ook een voordeel aan. U mag de btw die u zelf betaald hebt, eerst aftrekken. Op bijna alle zakelijke facturen zit btw; als u printpapier koopt, maar ook als u een zaalruimte huurt, de zakelijke telefoonrekening, autokosten, noem maar op. Al die btw-bedragen bij elkaar trekt u als zogenaamde Voorbelasting af van de btw die u van uw klanten hebt ontvangen.

Het is zeker in het begin goed mogelijk dat u meer btw hebt betaald dan dat u heeft ontvangen. Als u met facturen aannemelijk kunt maken dat u een nieuwe computer hebt gekocht, een bureau en andere inrichtingskosten, of wat voor spullen dan ook voor uw bedrijf, dan kan het zomaar zijn dat de btw daarover méér is dan wat u aan uw klanten in rekening hebt gebracht. In dat geval krijgt u het verschil tussen betaalde en ontvangen btw van de Belastingdienst keurig teruggestort. Dat kan zeker in het begin een belangrijk voordeel opleveren, dat u niet zou moeten laten lopen!

Heeft u specifieke vragen over administratie en fiscale voordelen? U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.