Betaal niet teveel, kijk goed naar uw jaarlijkse belastingaangifte

In Nederland bent u verplicht belasting te betalen.
Elke maand betaalt u loonheffing over uw  loon, uitkering of pensioen. Na afloop van het jaar doet u aangifte om na te gaan of het door u betaalde bedrag aan loonheffing klopt. Om ervoor te zorgen dat u niet teveel betaald hebben we een aantal punten voor u op een rij gezet.

Doe op tijd aangifte

Als u verplicht bent om aangifte te doen, moet u dat doen vóór 1 april van het volgende jaar. Dus de aangifte over 2013 doet u voor 1 april 2014. Uitstel aanvragen is mogelijk tot 1 april, u doet dan de aangifte voor 1 september. Zorg ervoor dat u op tijd bent met het doen van uw aangifte. U kunt een boete verwachten (dit begint bij € 344,- als u eenmaal te laat bent) wanneer u dat niet doet. Bent u ondernemer en u laat uw zaken door ons doen, kunnen wij uitstel voor u aanvragen.

 

Betaal niet teveel

Hieronder zijn een aantal punten te vinden waar u op kunt letten bij het doen van uw aangifte.

 

  1. Overwaarde

Wanneer u in 2013 uw huis heeft verkocht, dan moet de eventuele overwaarde gebruikt worden voor de aankoop van uw nieuwe woning. De rente over dit bijgeleende bedrag is niet aftrekbaar wanneer u dit opneemt in uw nieuwe hypotheek. Bij het aftrekken van rente moet u letten op de zogenaamde bijleenregeling. De hypotheek waarover u rente aftrekt mag hierbij niet hoger zijn dan de aankoopprijs van uw nieuwe woning, min de overwaarde van uw oude woning.

 

  1. Giften

Het is zinvol om te bekijken welke giften u mag aftrekken wanneer u donateur bent of regelmatig geeft aan goede doelen. De drempel voor de aftrek is afhankelijk van uw inkomen en andere aftrekposten. Het kan voordeliger zijn om eens per twee jaar het dubbele bedrag te doneren wanneer u te maken krijg met deze drempel.

 

  1. Dividend

Bij het uitkeren van dividend wordt dividendbelasting ingehouden. Deze dividendbelasting mag in mindering gebracht worden op uw aangifte inkomensbelasting.

 

  1. Wisselend inkomen

Gebruik maken van de middelingsregeling kan voordelig zijn als u een wisselend inkomen heeft. U telt hierbij het inkomen van 3 aangesloten jaren op en deelt dit door 3. U kunt door ons laten berekenen of dit inderdaad voordeliger is. Een verzoek tot middeling kunt u schriftelijk indienen bij uw belastingkantoor. Let op, bekijk goed welke jaren u  middelt, een eenmaal gemiddelt jaar kunt u niet opnieuw meenemen in de middeling!

 

  1. Fiscaal partnerschap

Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, moet u met uw partner samen de belastingaangifte doen. De voorwaarden hiervoor zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Komt u in aanmerking, dan zijn uw inkomsten en aftrekposten te verdelen.

 

  1. Aftrekposten

Let erop dat u geen aftrekposten mist, denk hierbij aan sommige ziektekosten (dit kunt u berekenen op de website van de Belastingdienst), pensioenpremies voor zelfstandigen (bijvoorbeeld de lijfrentepremie) en alimentatie.

 

  1. Lees de toelichtingen op het aangifteformulier goed door

Misschien gaat u er onterecht vanuit dat u geen aanspraak kunt maken op een bepaalde regeling of aftrekpost. Lees daarom de toelichtingen bij alle velden van het formulier goed door. Als u uw aangifte invult op papier, krijgt u de toelichtingen meegestuurd.