10 voordelen van een Flex-BV

Dankzij de flex-BV is het gemakkelijker en goedkoper geworden om een BV op te richten. De flex-BV is dan ook een daverend succes. Het aantal nieuw opgerichte BV’s is vorig jaar sterk toegenomen. House of Numbers zet de tien voordelen van een flex-BV voor ZZP’ers voor u op een rij.
De voornaamste voordelen:

  1. geen startkapitaal meer nodig
    2. niet hoofdelijk aansprakelijk
    3. meer flexibiliteit

1) Geen startkapitaal meer nodig
In de oude BV was er minimaal € 18.000 startkapitaal vereist. Deze eis is met de flex-BV vervallen. Dit maakt het voor ondernemers zeer aantrekkelijk om een Flex-BV op te richten.

2) Dividend uitkeren en uitkeringstoets
Het eis van het startkapitaal was bedoeld om crediteuren te beschermen. Deze eis is vervangen door de uitkeringstoets.

Deze houdt in dat je een uitkering van dividend of een terugbetaling van kapitaal eerst moet toetsen aan de vraag of de BV na de uitkering nog aan haar huidige en toekomstige (in ieder geval één jaar vooruit) verplichtingen kan voldoen. Als blijkt dat de BV na de uitkering/terugbetaling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, kun je aansprakelijk gesteld worden.

3) Niet hoofdelijk aansprakelijk 
Een BV is een rechtspersoon. Een voordeel hiervan is dat je als ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming, bijvoorbeeld bij een faillissement, tenzij je wanbeleid hebt gevoerd. Bij wanbeleid kan de rechter de ondernemer alsnog aansprakelijk stellen voor de schulden van het bedrijf. Met een eenmanszaak of een vof ben je daarentegen altijd met je hele privévermogen aansprakelijk voor alle schulden van de onderneming.

4) Aansprakelijkheid aandeelhouder(s)
Aandeelhouders zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij in de BV geïnvesteerd hebben.

5) Belastingvoordeel bij hogere winst
Bij een hogere winst valt de totale belastingheffing bij een BV lager uit dan bij een eenmanszaak. Bij een lagere winst geldt echter het omgekeerde. Het omslagpunt ligt bij een winst van grofweg € 150.000. Met een BV kun je geen gebruik meer maken van ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Als directeur-grootaandeelhouder van je eigen BV heb je een salaris. Hiervoor geldt de regeling van het gebruikelijk loon. Het minimum bedrag hiervan is voor 2014 vastgesteld op € 44.000. Het gebruikelijk loon valt hoger uit als dit voor een dergelijke dienstbetrekking gebruikelijk is in de markt. Over de resterende winst van de BV wordt vennootschapsbelasting geheven.

6) Continuïteit
Een BV staat op zichzelf. Als je iets overkomt of met pensioen gaat, blijft het bedrijf bestaan. Wel moet er dan een nieuwe directeur komen. Als je van je bedrijf af wil, kun je de aandelen verkopen aan de nieuwe eigenaar.

7) Geen bank- en accountantsverklaring meer nodig
Voor de nieuwe flex-BV heb je geen verplichte bank- en accountantsverklaring meer nodig.

8) Meer flexibiliteit 
Met de flex-BV heb je meer keuzevrijheid om de statuten naar eigen wens in te richten dan bij de oude BV. Ook kun je de statuten makkelijker achteraf wijzigen. Zaken die wel verplicht in de statuten moeten staan zijn de naam, de vestigingsplaats, het doel van de BV, het aandelenkapitaal en een regeling voor directeuren en/of commissarissen die plotseling wegvallen.

9) Aandelen zonder stemrecht of recht op dividend
Je mag ook aandelen uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op dividend. Dit kan handig zijn bij uitgifte van aandelen aan familieleden of financiers.

10) Aandelen vrij verkopen
In het oude BV-recht was het zo dat aandelen eerst aan andere aandeelhouders aangeboden moesten worden, voordat je ze aan iemand anders kon verkopen. Deze wettelijke blokkade is met de flex-BV opgeheven. Het is overigens wel mogelijk een dergelijke afspraak alsnog in de statuten vast te leggen.

Wilt u meer informatie over de voordelen van een Flex-BV of vrijblijvend advies? Neem dan contact met ons op.